Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyniki wyszukiwaniaWyświetlanie 1-14 z 14 znalezionych dla [Temat]: Socjologia i społeczeństwo


  Tytuł :
  Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego
  Temat :
  Socjologia i społeczeństwo
  Rok wydania :
  1997-
  Wydawca :
  Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
  Uwagi :
  Od 2002, nr 1 wyd.: Bogdan Białek
  Od 2002, nr 1: [Kielce] : "Charaktery" ; Warszawa : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
  Od 2006, nr 12 podtyt.: magazyn psychologiczny
  Od R. 15, nr 1 (2011): [Kielce] : "Charaktery"
  Od R. 19, nr 1 (2015) drugi podtyt.: pismo do pomyślenia
  Od R. 19, nr 10 (2015) częste zmiany drugiego podtyt
  Od R. 20[!], nr 1 (2017) brak drugiego podtyt
  R. 21, nr 3 (2017)-R. 22, nr 6 (2018) wydawnictwo typu tête-bêche
  Tyt. wg okł
  Nr 0 ukazał się w grudniu 1996
  02. Wydawnictwo ciągłe
  Tytuł :
  Wprost : [tygodnik społeczno-polityczny RSW "Prasa-Książka-Ruch"
  Temat :
  Polityka, politologia, administracja publiczna
  Socjologia i społeczeństwo
  Wydawca :
  Poznań : Wielkopolskie Wydawnictwo Prasowe
  Uwagi :
  Numeracja pierwszego zeszytu: 1982, nr 1 (31 X)
  Od 1983, nr 7 [red. nacz. Waldemar Kosiński]
  Od 1989, nr 11 [red. nacz. Marek Król]
  Od 1989, nr 20 podtyt.: [tygodnik społeczno-polityczny]
  Od 1990, nr 23 brak podtyt
  Od 1990, nr 36 wyd.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost"
  Od 1991, nr 10 wyd.: Rok Corporation. Oddział Poznań
  Od 1993, nr 4: Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy "Wprost". Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost", od nr 24: Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost"
  Od 2006, nr 19 częste zmiany red
  Od 2008, nr 1 m. wyd.: Warszawa
  Od 2008, nr 49 podtyt.: Polska, świat, cywilizacja
  Od 2010, nr 24 brak podtyt
  Od 2015, nr 14 [red. nacz. Tomasz Wróblewski]
  Od 2016, nr 45 brak red. nacz
  Od 2017, nr 35 [redaktor naczelny Jacek Pochłopień]
  Opis na podstawie: 1982, nr 2 (5.12)
  Tyt. wg okł
  Lata 1982-2005 udostępnia się w postaci mikrofilmu
  02. Wydawnictwo ciągłe
  Tytuł :
  Polityka Społeczna : miesięcznik poświęcony pracy i sprawom socjalnym
  Temat :
  Polityka społeczna
  Gospodarka, ekonomia, finanse
  Socjologia i społeczeństwo
  Wydawca :
  Warszawa : [s.n.]
  Uwagi :
  Numeracja pierwszego zeszytu: 1974, nr 1
  Od R. 26, nr 4 (1999) [Kazimierz W. Frieske red. nacz.]
  Od R. 30, nr 1 (2003) wyd.: IPiSS
  Opis na podstawie: R. 26, nr 1 (stycz. 1999) = nr 299
  Tyt. wg okł
  Spis treści ang. pol
  Od R. 30, nr 1 (2003): Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  02. Wydawnictwo ciągłe
  Tytuł :
  Etyka
  Autorzy :
  Uniwersytet Łódzki. Instytut Filozofii
  Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
  Uniwersytet Warszawski. Wydział Filozofii i Socjologii
  Temat :
  Etyka
  Filozofia i etyka
  Rok wydania :
  1966-
  Wydawca :
  Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
  Uwagi :
  41 (2008) wyd.: IF UW : IF UŁ
  Od 21 (1984): Warszawa ; Poznań
  Od 39 (2006) [Paweł Łuków red. nacz.]
  Od 39 (2006) wyd.: IF UW
  Od 9 (1971) [red. nacz. Henryk Jankowski]
  Od nr 26 (1993) [Barbara Skarga red. nacz.]
  Od nr 26 (1993): Warszawa : IFiS PAN
  Od nr 36 (2003) wyd.: IFiS PAN : IF UW
  Tekst pol., streszcz. ang, ros
  41 (2008): Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódźkiego
  Od 39 (2006): Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
  Od nr 36 (2003): Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
  02. Wydawnictwo ciągłe
  Tytuł :
  Rocznik Lubuski
  Temat :
  Historia
  Pedagogika
  Psychologia
  Socjologia
  Nauka i badania
  Wydawca :
  Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe
  Uwagi :
  Opis na podstawie: t. 29, cz. 1 (2003)
  Numeracja pierwszego zeszytu: nr 1 (1959)
  Od 2016, t.42 [redaktor naczelny Ewa Narkiewicz-Niedbalec]
  Od 2016, t.42 wydawca: Lubuskie Towarzystwo Naukowe : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Od 2016, t.42: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
  02. Wydawnictwo ciągłe
  Tytuł :
  Studia Mediewistyczne
  Autorzy :
  Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
  Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
  Polska Akademia Nauk. Zespół Historii Polskiej Filozofii Średniowiecznej
  Temat :
  Historia
  Rok wydania :
  1958-2000
  Wydawca :
  Warszawa : PWN
  Uwagi :
  Tyt. wg okł
  Od 8 (1967): Wrocław [etc]
  Od 8 (1967) wyd.: Zakł. Nar. im.Ossolińskich, Wydaw. PAN
  Od 11 (1970) [Jan Legowicz red. nacz.]
  Od 22, z. 2 (1983) [Juliusz Domański red. nacz.]
  Od 25, z. 1 (1988) [Mieczysław Markowski red. nacz.]
  Od 28 (1992) wyd.: Zakł. Nar. im. Ossolińskich
  Od 29 (1992): Warszawa
  Od 29 (1992) wyd.: Wydaw. IFiS PAN
  Od 32 (1997) [Zdzisław Kuksewicz red. nacz.]
  Tekst ang., fr., niem., pol. Streszcz. ang., fr
  Od 2 (1961): Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. [Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej]
  Od 4 (1963): [Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej]
  Od 12 (1970): Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. [Zespół Historii Polskiej Filozofii Średniowiecznej]
  Od 14 (1973): Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
  02. Wydawnictwo ciągłe
  Tytuł :
  Studia Filozoficzne
  Autorzy :
  Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
  Temat :
  Filozofia
  Rok wydania :
  1957-1990
  Wydawca :
  Warszawa : PWN
  Uwagi :
  Od 1959, nr 3 brak wyróżnionego red
  Od 1969, nr 4 [Janusz Kuczyński red. nacz.]
  Od 1979, nr 11 [red. nacz. Janina Wojnar-Sujecka]
  Od 1983, nr 1/2 [Michał Hempoliński red. nacz.]
  Od 1987, nr 4 [Dionizy Tonalski red. nacz.]
  Tekst pol., streszcz., spis treści ang., ros
  Udostępnia się w postaci mikrofilmu
  Od 1973, nr 1: Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Filozoficznych. Instytut Filozofii i Socjologii
  02. Wydawnictwo ciągłe
  Tytuł :
  Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
  Autorzy :
  Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
  Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora (Pułtusk)
  Temat :
  Filozofia historia
  Rok wydania :
  1957-
  Wydawca :
  Warszawa : [s.n.]
  Uwagi :
  Od t. 7 (1961): Państwowe Wydaw. Naukowe
  Od t. 16 (1970) red. nacz. Andrzej Walicki
  Od t. 24 (1978) wyd.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
  Od t. 27 (1981): Wrocław ; Warszawa
  Od t. 28 (1982) częste zmiany red
  Od t. 37 (1992): Warszawa : Wydaw. IFiS PAN
  Od t. 39 (1994) red. nacz. Zbigniew Ogonowski
  Od t. 48 (2003) [Stanisław Borzym red. nacz.]
  T. 49 (2004): Warszawa : Wydaw. IFiS PAN ; Pułtusk : WSH
  Od t. 48 (2003) spis treści ang., pol
  GB
  T. 49 (2004): Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
  02. Wydawnictwo ciągłe
  Tytuł :
  Kultura i Społeczeństwo
  Autorzy :
  Polska Akademia Nauk. Zakład Socjologii i Historii Kultury (Warszawa)
  Polska Akademia Nauk. Komitet Badań nad Kulturą Współczesną
  Polska Akademia Nauk. Wydział I - Nauk Społecznych
  Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Socjologicznych
  Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych
  Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii (Warszawa)
  Temat :
  Socjologia kultury
  Społeczeństwo
  Socjologia i społeczeństwo
  Rok wydania :
  1957-
  Wydawca :
  Warszawa : [s.n.]
  Uwagi :
  Od t. 4, nr 1/2 (1960) [red. nacz.] Stefan Żółkiewski
  Od t. 5, nr 1 (1961) wyd.: PWN
  Od t. 14, nr 1 (1970): [red.] Józef Chałasiński
  Od t. 25, nr 1/2 (1981): red. nacz. Bronisław Gołębiowski
  Od t. 27, nr 1 (1983) red. nacz. A. Kłoskowska
  Od t. 38, nr 2 (1994) wyd.: PAN KS
  Od t. 44, nr 3 (2000) wyd.: Typografika
  Od t. 46, nr 1 (2002) [Elżbieta Tarkowska red. nacz.]
  Od t. 47, nr 1 (2003) wyd.: KS PAN : ISP PAN
  GB
  Od t. 4, nr 1/2 (1960): Polska Akademia Nauk. Komitet Badań nad Kulturą Współczesną
  Od t. 13, nr 2 (1969): Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Społecznych
  Od t. 22, nr 1/2 (1978): Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Socjologicznych
  Od t. 35, nr 1 (1991): Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Socjologicznych, Instytut Studiów Politycznych
  Od t. 38, nr 2 (1994): Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii, Instytut Studiów Politycznych
  Od t. 47, nr 1 (2003): [Komitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN]
  Od t. 49, nr 1 (2005): [Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii, Instytut Studiów Politycznych]
  02. Wydawnictwo ciągłe
  Tytuł :
  Polityka
  Temat :
  Polityka, politologia, administracja publiczna
  Socjologia i społeczeństwo
  Rok wydania :
  1957-
  Wydawca :
  Warszawa : Wydawnictwo Prasowe "Polityka"
  Uwagi :
  Od 1994, nr 21 [red. nacz. Jerzy Baczyński]
  Od 1996, nr 1: 29 cm
  Od R. 17, nr 5 (1973) wyd.: RSW "Prasa-Książka-Ruch" Wydawnictwo Współczesne
  Od R. 26, nr 31 (1982) [Jan Bijak red. nacz.]
  Od R. 3, nr 20 (1959) [red. nacz. Mieczysław F. Rakowski]
  Od R. 3, nr 43/44 (1959) wyd.: Wydawnictwo Współczesne RSW "Prasa"
  Od R. 34, nr 22 (1990) wyd.: "Polityka"
  Od R. 37, nr 23 (1993) : 48 cm
  Tyt. wg nagł
  02. Wydawnictwo ciągłe

   Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies