Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

ResultsShowing 1-15 from 67 results for [Subject]: Socjologia i społeczeństwo


Title :
Udział Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w procesie profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego : zarys historyczny
Authors :
Wódz, Kazimiera
Leśniak-Berek, Ewa
Subject :
Kształcenie
Praca socjalna
Pracownicy socjalni
Szkolnictwo wyższe
Nauka i badania
Socjologia i społeczeństwo
Publication Year :
2018
Search in :
Praca Socjalna. - 2018, nr 6, s. 7-25
Notes :
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 23-24
Streszczenie w języku angielskim
Description :
Dokonania Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego osiągnięte na przestrzeni 25 lat
13. Praca. Artykuł
Title :
Uwarunkowania osiągnięć młodych kobiet – związek poczucia własnej skuteczności z osiągnięciami akademickimi
Authors :
Kulik, Agnieszka (psycholog)
Frańczyk, Ewelina
Subject :
Kobieta
Osiągnięcia szkolne
Studenci
Sukces
Edukacja i pedagogika
Nauka i badania
Socjologia i społeczeństwo
Publication Year :
2016
Search in :
Edukacja Dorosłych. - 2016, nr 2, s. [105]-115
Notes :
Bibliografia na stronach 113-115
Streszczenie w języku angielskim
Description :
Analiza związku pomiędzy poczuciem własnej skuteczności a osiągnięciami akademickimi. Za istotny problem związany z postawionym celem uznano spadek jakości kształcenia, na który mogą mieć wpływ różne czynniki, takie jak: upowszechnienie edukacji, dostępność materiałów, jak i dostosowanie do potrzeb rynku
13. Praca. Artykuł
Title :
Autokreacja jako sposób budowania własnej dorosłości przez studentów
Authors :
Sladek, Anna
Subject :
Dorosłość
Studenci
Tożsamość osobista
Edukacja i pedagogika
Nauka i badania
Socjologia i społeczeństwo
Publication Year :
2016
Search in :
Edukacja Dorosłych. - 2016, nr 2, s. [91]-104
Notes :
Bibliografia na stronach 102-203
Streszczenie w języku angielskim
Description :
Charakterystyka rozwoju studentów na podstawie badań opisujących podejmowane przez nich działania autokreacyjne. Odnoszą się one do zadań rozwojowych okresu dojrzewania i dorosłości. Ich opis bliski jest także charakterystyce wschodzącej dorosłości według J.J. Arnetta. Za najważniejsze kryteria budowania przez badanych studentów własnej dorosłości można uznać: postawę refleksyjną, zdolność krytycznego myślenia oraz samooceny
13. Praca. Artykuł
Title :
Skuteczne spanie
Authors :
Walker, Matthew P
Subject :
Walker, Matthew (1973- ). Dlaczego śpimy. Odkrywanie potęgi snu i marzeń sennych
Badania naukowe
Nauka
Sen
Mózg badanie
Nauka i badania
Socjologia i społeczeństwo
Publication Year :
2019
Search in :
Wprost. - 2019, nr 8, s. 60-63
Description :
Fragment książki dr. Matthew Walkera - brytyjskiego naukowca zajmującego się badaniem mózgu, psychologa - "Dlaczego śpimy. Odkrywanie potęgi snu i marzeń sennych"
13. Praca. Artykuł
Title :
Humanistyka zaangażowana, humanistyka wyalienowana - potencjał polityczny uniwersytetu, humanistyki i nauk społecznych
Authors :
Bielska, Ewa (dydaktyka)
Subject :
Nauki humanistyczne
Nauki społeczne
Uniwersytety
Nauka i badania
Socjologia i społeczeństwo
Publication Year :
2017
Search in :
Chowanna. - T.1 (2017), s. 83-94
Notes :
Bibliografia na stronach 92-93
Streszczenie w języku angielskim, niemieckim
Description :
Humanistyka jako źródło wiedzy, inspiracji i motywacji dla zaangażowanej aktywności podmiotów z humanistyką oraz ekspresji alienacji społeczno-politycznej przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych
13. Praca. Artykuł

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process