Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

ResultsShowing 1-15 from 114 results for [Subject]: Socjologia i społeczeństwo


Title :
O potrzebie dialogu : koncepcja zwrotu edukacyjnego w sztuce
Authors :
Nieroba, Elżbieta
Subject :
Sztuka
Kultura i sztuka
Socjologia i społeczeństwo
Publication Year :
2017
Search in :
Kultura i Społeczeństwo. - T. 61, nr 2017, nr 1, s. 135-155
Notes :
Bibliografia, netografia na stronach 152-155
Streszczenie w języku angielskim
Description :
O związkach edukacji ze sztuką; powody i specyfika artystycznego zwrotu ku edukacji; siła dialogu w projektach edukacyjnych
13. Praca. Artykuł
Title :
Kultura masowa w obliczu rzeczywistości multimedialnej
Authors :
Łagodzińska-Miller, Iwona
Subject :
Komputery
Kultura masowa
Zastosowanie i wykorzystanie
Socjologia i społeczeństwo
Kultura i sztuka
Publication Year :
2001
Search in :
Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 6, s. 3-6.
Description :
Miejsce i rola komputera we współczesnej rzeczywistości; zagrożenia. Cyberkultura jako część kultury masowej. Kultura techniki a psychika człowieka
13. Praca. Artykuł
Title :
Znaczenie koncepcji governance w animowaniu społeczności lokalnych
Authors :
Gierszewski, Dorota
Subject :
Animacja kultury
Społeczności lokalne
Kultura i sztuka
Socjologia i społeczeństwo
Publication Year :
2017
Search in :
Dyskursy Młodych Andragogów. - [T.] 18 (2017), s. 303-314
Notes :
Bibliografia na stronach 312-314
Streszczenie w języku angielskim
Description :
Animowanie lokalnych społeczności jako integracja społeczna. Teoretyczne koncepcje współzarządzania w kontekście animacji. Wielość koncepcji współzarządzania. Związki koncepcji współzarządzania z animacją społeczną
13. Praca. Artykuł

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process